Ръководство за инсталиране на термопринтер BIXOLON STP-103III

Това ръководство за инсталиране предоставя информация относно настройката на термичния принтер BIXOLON STP-103III с подробни инструкции, таблица с кодове и контролни команди. Научете как да свързвате кабели, да използвате операционния панел и да получите достъп до драйвери чрез приложения компактдиск. Поддържайте устройството си актуално с BIXOLON webсайт за актуализации и поддръжка.