LATICRETE Strata Heat WiFi термостат Ръководство с инструкции

Ръководството за потребителя на LATICRETE Strata Heat WiFi Thermostat предоставя инструкции за безопасна и правилна инсталация на клас A GFCI с 5 mA термостат за ниво на задействане. Подходящо само за вътрешна употреба, изисква квалифициран електротехник за инсталиране и постоянно захранване от 110V – 240V AC, 60Hz.