ANKO TT-1201XK Electric Under Blanket Ръководство за потребителя

ANKO TT-1201XK Електрическо под одеяло ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Внимателно прочетете изцяло това ръководство, преди да използвате това електрическо одеяло Уверете се, че знаете как функционира електрическото одеяло и как да го управлявате. Поддържайте електрическото одеяло в съответствие с инструкциите, за да сте сигурни, че функционира правилно. Съхранявайте това ръководство с електрическото одеяло. Ако…