Dimplex DHDEPS Electric Under Blanket Ръководство с инструкции

Dimplex DHDEPS Electric Under Blanket ВАЖНО ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ ТРЯБВА ДА СЕ ПРОЧЕТЕТ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ. Обърнете внимание и на информацията, представена на уреда. ВНИМАНИЕ: НЕСПАЗВАНЕТО НА ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕ ДА ПРИЧИНИ НАРАНЯВАНЕ И/ИЛИ ПОВРЕДИ И МОЖЕ ДА АНУЛИРА ГАРАНЦИЯТА ВИ. Моля, прочетете внимателно инструкциите за експлоатация, преди да използвате вашия електрически уред за първи път...

pekatherm UP210DF Полиестерно покривало с двоен контролер Ръководство за потребителя

UP11DF – UP210DF полиестерно подложка с двоен контролер Ръководство за потребителя UP210DF полиестерно подложка с двоен контролер Уважаеми клиенте, Благодарим ви, че закупихте нашия продукт. Моля, прочетете внимателно следните инструкции преди първа употреба и запазете това ръководство за потребителя за бъдещи справки. Обърнете специално внимание на инструкциите за безопасност. Ако имате въпроси...

ANKO TT-1201XK Electric Under Blanket Ръководство за потребителя

ANKO TT-1201XK Електрическо под одеяло ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Внимателно прочетете изцяло това ръководство, преди да използвате това електрическо одеяло Уверете се, че знаете как функционира електрическото одеяло и как да го управлявате. Поддържайте електрическото одеяло в съответствие с инструкциите, за да сте сигурни, че функционира правилно. Съхранявайте това ръководство с електрическото одеяло. Ако…

TOMADO TEB1502W Електрическо отопление под одеяло Ръководство с инструкции

TOMADO TEB1502W Електрическо отопление под одеяло Ръководство с инструкции ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Важни инструкции за безопасност – Прочетете внимателно и запазете за последваща справка! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Неспазването на следните бележки може да доведе до нараняване или материални щети (токов удар, изгаряне на кожата, пожар). Следната информация за безопасност и опасност не е предназначена само за защита на вашето здраве и...

Dimplex DHDEBS Electric Under Blanket Ръководство с инструкции

Dimplex DHDEBS Electric Under Blanket ВАЖНО ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ ТРЯБВА ДА СЕ ПРОЧЕТЕТ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ. Обърнете внимание и на информацията, представена на уреда. ВНИМАНИЕ: НЕСПАЗВАНЕТО НА ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕ ДА ПРИЧИНИ НАРАНЯВАНЕ И/ИЛИ ПОВРЕДИ И МОЖЕ ДА АНУЛИРА ГАРАНЦИЯТА ВИ. Моля, прочетете внимателно инструкциите за експлоатация, преди да използвате електричеството си за първи път...

DIMPLEX DHDEBQ Electric Under Blanket Ръководство с инструкции

DHDEBQ Electric Under Blanket Ръководство с инструкции Поръчайте онлайн от: Reduction Revolution Pty Ltd www.reductionrevolution.com.au/heating-cooling Само за домашна употреба. DHDEBQ Electric Under Blanket ВАЖНО ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ ТРЯБВА ДА СЕ ПРОЧЕТЕТ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ. Обърнете внимание и на информацията, представена на уреда ВНИМАНИЕ: НЕСПАЗВАНЕТО НА ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕ ДА ПРИЧИНИ НАРАНЯВАНЕ И/ИЛИ ПОВРЕДИ И...