viatom M5 Wireless Dynamic Multi-Parameter Holter Ръководство за потребителя

Ръководството за потребителя на M5 Wireless Dynamic Multi-Parameter Holter предоставя инструкции за безопасност и информация за продукта за Viatom M5, многопараметрично холтер устройство. Прочетете внимателно преди употреба.

Ръководство за потребителя на електрически термометър viatom DT-20B

Научете как да използвате безопасно и точно електрическия термометър Viatom DT-20B с това подробно ръководство за потребителя. Подходящ за орална, ректална или аксиларна употреба, този термометър осигурява точни показания на температурата за професионалисти, непрофесионалисти и пациенти. Уверете се, че следвате инструкциите за правилна работа и безопасност на пациента. Пазете далеч от деца и избягвайте екстремни температури, влажност и физическа активност, преди да направите измерване.

Ръководство за потребителя за клиничен електрически термометър viatom DT1 Bluetooth

Научете как да работите безопасно и точно с Bluetooth клиничния електрически термометър viatom DT1 с това ръководство за потребителя. Включва инструкции за орална, ректална или аксиларна употреба. Пазете от деца и избягвайте екстремни температури и влажност. Номера на моделите: 2ADXK-7600, 2ADXK7600 и 7600.

Viatom ER1 Динамичен ЕКГ рекордер Ръководство за потребителя

Осигурете безопасна и правилна употреба на Viatom ER1 Dynamic ECG Recorder с това изчерпателно ръководство за потребителя. Научете за предпазните мерки, предупрежденията и основните инструкции за работа с устройството 2ADXK-3613, включително неговите ограничения и идеални условия за съхранение. Осигурете безопасността и информираността на пациентите и операторите с това задължително ръководство.

viatom FS20F Professional Certified Finger Pulse Oximeter Ръководство за потребителя

Научете как да работите безопасно с професионалния сертифициран пръстов пулсов оксиметър Viatom FS20F с това ръководство за потребителя. Следвайте инструкциите за правилна работа и безопасност на потребителя. Включени предупредителни противопоказания и предупреждения.

Ръководство на потребителя за монитор за кръвно налягане на viatom AirBP 2

Осигурете правилна употреба и безопасност на пациента с апарата за кръвно налягане AirBP 2. Това ръководство за потребителя предоставя инструкции и предпазни мерки за правилна работа, включително съвети за почистване и съхранение. Избягвайте неточни показания, дискомфорт и медицински проблеми, като се консултирате с лекар преди употреба.

Ръководство за употреба на пулсов оксиметър viatom 4708

Научете за пулсоксиметър 4708 от Viatom с това изчерпателно ръководство с инструкции. Открийте предназначението му, предупрежденията и противопоказанията, за да осигурите безопасни и точни показания.

Инструкции за носещ оксиметър на viatom PO2 O2 пръстен

Научете повече за носещия се оксиметър O2 пръстен на viatom PO2 и неговата предназначена употреба, предупреждения и предпазни мерки. Това ръководство за потребителя предоставя важна информация за измерване на пулсовото насищане с кислород при възрастни. Избягвайте противопоказанията и следвайте инструкциите за безопасна употреба.

viatom PD-30092 Checkme Lite Health Monitor Ръководство за потребителя

Научете как да използвате Viatom PD-30092 Checkme Lite Health Monitor с това изчерпателно ръководство за потребителя. Това устройство измерва ЕКГ и пулсовото насищане с кислород, но не забравяйте да следвате предоставените предпазни съвети, особено ако имате пейсмейкър или имплантирани устройства. Идеално за дома или здравни заведения, това устройство не е предназначено за диагностика или лечение.

Ръководство за потребителя на монитор за кръвно налягане на viatom BP2A

Това ръководство за потребителя на апарата за кръвно налягане Viatom BP2A предоставя важна информация за безопасност и инструкции за правилна употреба. Не е заместител на медицински съвет или диагноза. Потребителите трябва да се консултират с лекар, ако забележат промени в здравето си. Ръководството включва предупреждения и предупредителни съвети, като например да не използвате продукта с дефибрилатор и да не правите опити за самодиагностика или лечение въз основа на резултатите. Не е предназначено за използване от хора с ограничени физически, сетивни или умствени умения, освен ако не е наблюдавано от лице, отговорно за тяхната безопасност.