Ръководство за потребителя на sumsung VR50T95 jet Bot robot vaccume

Това ръководство за потребителя описва подробно характеристиките и работата на прахосмукачката-робот Samsung VR50T95 Jet Bot, включително инсталиране, зареждане и поддръжка. Научете за неговите сензори за препятствия, филтър за фин прах и др. Намерете специфични за модела аксесоари и инструкции за презареждане на Jet Bot на неговата Clean Station.