SAMSUNG VS20R9046T3 Jet 90 Пълно безжично стик вакуумно ръководство за потребителя

Samsung Jet™ 90 Complete Cordless Stick Vacuum VS20R9046T3 Ръководство за потребителя VS20R9046T3 Jet 90 Complete Cordless Stick Vacuum Наличен цвят Titan ChroMetal Signature Характеристики Подвижна/многократно използваема батерия • По-дълго време за работа от 60 минути за непрекъснато почистване.¹ По-усъвършенствана почистваща производителност (200 въздушни вата) • Почиства твърда дървесина, плочки и килими. Лек дизайн • Вакуумни стълби, под дивани или над...