V-TAC VT-21030 Ръководство с инструкции за водоустойчиво захранване

Това ръководство за потребителя съдържа технически спецификации и инструкции за монтаж на V-TAC водоустойчиви захранвания, включително модели VT-21030, VT-22061 и VT-22075. Научете за размерите, изходен обемtage и IP рейтинг на всеки модел. Сканирайте QR кода за многоезично ръководство. Гаранцията е валидна 2 години от покупката. Внимание: риск от токов удар. Изключете захранването преди инсталиране.