KitchenAid W11349452A Ръководство за потребителя на голям уред

Научете за основния уред KitchenAid W11349452A и неговата гаранция. Намерете съвети за отстраняване на неизправности и информация за предявяване на иск. Свържете се с Customer eXperience Center за оторизиран сервиз.