KitchenAid W11575498A 5KSMICM Машина за сладолед Ръководство на собственика

Това ръководство на собственика за приставка KitchenAid 5KSMICM за машина за сладолед (W11575498A) предоставя важни инструкции за безопасност и насоки за употреба. Научете как да намалите риска от нараняване и да избегнете неправилната употреба на този уред. Подходящо за всички потребители, с изключение на тези с намалени физически, сетивни или умствени способности без подходящ надзор или инструкции. Децата не трябва да си играят с уреда.