KitchenAid W11622963 Ръководство за потребителя на електрически фурни за вграждане

KitchenAid W11622963 Електрически фурни за вграждане Електрически фурни за вграждане Ръководство за управление ЧАСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да намалите риска от пожар, токов удар или нараняване на хора, прочетете ВАЖНИТЕ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ, намиращи се в Ръководството на собственика на вашия уред, преди да работите с този уред. Това ръководство обхваща различни модели. Фурната, която сте закупили, може да има някои или...