Ръководство за потребителя на Apple Watch Ultra Smartwatch

Ultra Smartwatch Ръководство за потребителя Гледайте Ultra Smartwatch Преди да използвате Apple Watch, повторноview ръководството за потребителя на Apple Watch Ultra на support.apple.com/guide/watch-ultra. Запазете документацията за бъдещи справки. Безопасност и работа Вижте „Безопасност и работа“ в ръководството за потребителя на Apple Watch Ultra. Apple Watch, неговите операционни системи и здравните сензори не са медицински устройства. Излагане на радио…