anko 43243891 Слушалки за игри с кабел 7.1 Виртуално ръководство за потребителя

anko 43243891 Слушалки за игри с кабел 7.1 Virtual Моля, прочетете внимателно цялата информация, преди да използвате продукта, и запазете ръководството за бъдещи справки. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не изхвърляйте устройството в огън или вода. Никога не се опитвайте да разглобявате и сглобявате отново. Отпадъчните електрически продукти не трябва да се изхвърлят с битовите отпадъци, моля, рециклирайте там, където съоръженията...