Xiaomi 12T Pro Mobile Ръководство с инструкции

Xiaomi 12T Pro Mobile EU Регламенти RED декларация за съответствие Xiaomi Communications Co., Ltd. декларира, че този GSM / GPRS / EDGE / UMTS / LTE / 5G NR цифров мобилен телефон с Bluetooth и Wi-Fi 22081212UG е в съответствие с основните изисквания и други приложими разпоредби на RE Директива 2014/53/ЕС. …