Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro Ръководство за потребителя

Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro Ръководство за потребителя Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro Ръководство за потребителя ПРОЧЕТЕТЕ И ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Когато захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде сменен с оригинален захранващ кабел, закупен от производителя или отдела за следпродажбено обслужване. Този уред може да се използва от деца на възраст...