Fostoria YES15203A Heat Wave YES-серия стенен/таван електрически нагревател ръководство за потребителя

Осигурете безопасна и ефективна работа на вашия електрически нагревател за стена/таван Fostoria YES15203A Heat Wave YES-серия с тези важни инструкции. Дръжте запалими материали далеч и поддържайте свободно пространство около нагревателя. Необходимо е внимание при използване около деца или оставяне без надзор. Следвайте препоръките на производителя, за да предотвратите пожар, токов удар или нараняване. Проверявайте за предмети, които блокират въздушния поток и не работете със звукова аларма. Доверете се на надеждността и ефективността на този модел нагревател с най-висок рейтинг.