Honeywell In-Wall Smart Switch 39348/ZW4008 Ръководство

Honeywell In-Wall Smart Switch SKU: 39348/ZW4008 Quickstart Това е сигурен превключвател за включване/изключване на захранването за . За да работите с това устройство, свържете го към електрическата мрежа. Важна информация за безопасност Моля, прочетете внимателно това ръководство. Неспазването на препоръките в това ръководство може да бъде опасно или да наруши закона. Производителят, вносителят,…