Honeywell In-Wall Smart Dimmer 39351/ZW3010 Ръководство

Honeywell In-Wall Smart Dimmer SKU: 39351/ZW3010 Бърз старт Това е сигурен светлинен димер за . За да работите с това устройство, свържете го към електрическата мрежа. Важна информация за безопасност Моля, прочетете внимателно това ръководство. Неспазването на препоръките в това ръководство може да бъде опасно или да наруши закона. Производител, вносител, дистрибутор...