Honeywell In-Wall Smart Toggle Dimmer 39357/ZW3011 Ръководство

Honeywell In-Wall Smart Toggle Dimmer SKU: 39357/ZW3011 Quickstart Това е сигурен светлинен димер за . За да работите с това устройство, свържете го към електрическата мрежа. Важна информация за безопасност Моля, прочетете внимателно това ръководство. Неспазването на препоръките в това ръководство може да бъде опасно или да наруши закона. Производителят, вносителят,…