Honeywell Plug-in превключвател (единичен щепсел) 39444/ ZW4103 Ръководство

Honeywell Plug-in превключвател (единичен щепсел) SKU: 39444/ ZW4103 Quickstart Това е превключвател за включване/изключване на захранването за . За да работите с това устройство, свържете го към електрическата мрежа. Важна информация за безопасност Моля, прочетете внимателно това ръководство. Неспазването на препоръките в това ръководство може да бъде опасно или да наруши закона. Производителят,…