Honeywell In-Wall Switch 39455 / ZW4005 Ръководство

Превключвател за вграждане в стената на Honeywell SKU: 39455 / ZW4005 Quickstart Това е превключвател за включване/изключване на захранването за . За да работите с това устройство, свържете го към електрическата мрежа. Важна информация за безопасност Моля, прочетете внимателно това ръководство. Неспазването на препоръките в това ръководство може да бъде опасно или да наруши закона. Производителят, вносителят,…