Лого на TOSHIBA

Преносим външен твърд диск Canvio Basics
Ръководство за употреба

Въведение

Благодарим ви, че избрахте нашия твърд диск TOSHIBA Canvio Basics.
Моля, прочетете внимателно това Ръководство за потребителя, тъй като то съдържа цялата необходима информация за инсталиране, използване и поддръжка на устройството, както и съвети за сигурност и безопасност.
В случай че не се държи според очакванията, моля, вижте раздела „Често задавани въпроси“ в края на това ръководство.

Проверете компонентите

Преносим външен твърд диск TOSHIBA Canvio Basics - Фигура 1

Това ръководство за потребителя също е достъпно за изтегляне: www.toshiba-storage.com/downloads/
Моля, обърнете се към „Ръководство с инструкции за безопасност и комфорт“, което е предварително заредено на този външен твърд диск.

Системни изисквания

 • Форматиран NTFS за Windows 11 / Windows 10 / Windows 8.1
 • Изисква преформатиране за macOS v12.0 / v11.5 / v10.15
 • Един безплатен порт на USB 3.0 или USB 2.0

ЗАБЕЛЕЖКА USB 3.0 е обратно съвместим с USB 2.0.

Инсталиране на устройството

Някои сведения за работата с шина и предоставения USB кабел:

 • bВашето устройство се задвижва от автобус. Поради това няма нужда да свързвате външно захранване, тъй като целият необходим ток ще бъде доставен от свързаните USB портове.
 • Пасивните USB концентратори или USB съединители като клавиатури, мишки или подобни продукти не могат да бъдат използвани или свързани към устройството.
 • Уверете се, че съединителите ще бъдат поставени правилно.
 • Никога не използвайте натиск за свързване на кабелите. Проверете полярността преди свързване!

Свързване на устройството към вашия компютър

Преносим външен твърд диск TOSHIBA Canvio Basics - Фигура 2
 1. Включете USB 3.2 Gen 1 micro-B конектора в съответния порт на самото устройство.
  ЗАБЕЛЕЖКА Изисква USB Type-A порт.
 2. Когато компютърът ви е включен и напълно стартиран, включете USB Type-A конектора в USB Type-A порт на вашия компютър.

<Компютър с Windows>
Веднага,

 • индикаторът за захранване / данни ще светне
 • устройството ще се включи
 • устройството трябва да се монтира и в „Моят компютър“ да се появи нова икона на устройството

<Mac>
Веднага,

 • индикаторът за захранване / данни ще светне
 • устройството ще се включи и е готово за употреба

Демонтирайте и изключете устройството

Силно препоръчително е да не изключвате устройството, като просто изключите кабелната връзка, тъй като може да се окаже, че данните се записват в устройството по това време. Такива данни ще бъдат загубени и устройството може да се повреди физически!
Моля, следвайте стъпките по-долу за безопасно демонтиране на устройството.
<Компютър с Windows>

 1. Щракнете върху иконата „Хардуер и изваждане на носител“.
  Ще се появи изскачащо съобщение с изброяване на външните устройства, свързани към вашия компютър.
 2. Изберете устройството TOSHIBA, което да извадите.
  След няколко секунди ще получите известие, че вече е безопасно да премахнете устройството.
 3. Щракнете върху „OK“ и можете да изключите устройството сега.

<Mac>

 • Ctrl-щракнете върху иконата на твърдия диск и изберете “Eject”.
  OR
 • Плъзнете иконата на твърдия диск в кошчето.
 • Можете да изключите устройството от контакта сега.

Почистване на корпуса / корпуса на устройството
Преди да почистите устройството, уверете се, че то е физически изключено от компютъра. Предлагаме да използвате стандартни продукти за почистването му и да се уверите, че евентуалната останала течност на повърхността ще бъде изтрита.

По-нататък съветвайте

За всякакви по -нататъшни действия на нормална работа като преименуване на устройството, архивиране на данни или file управление, предлагаме да прочетете ръководството за потребителя на вашата операционна система.
Също така за задачи по поддръжката като дефрагментиране и оптимизиране предлагаме да се обърнете към ръководството за потребителя на операционната система.
Също така настоятелно препоръчваме да инсталирате антивирусен софтуер, за да защитите вашите данни срещу планирани щети, причинени от вируси или троянски програми.

Често задавани въпроси

В: Имам ли нужда от USB драйвери за Windows?

– О: Не, те вече са налични с вашата операционна система.

В: Мога ли да заредя системата си от устройството?

– О: Не, защото Windows не поддържа зареждане от външни твърди дискове.

В: Защо устройството не се нуждае от вентилатор?

– О: Задвижванията са проектирани да имат оптимално разсейване на топлината и следователно не е необходим вентилатор. Това води до почти безшумна работа.

В: Защо капацитетът на моето устройство (както е показано в Windows) е по -нисък от действителния заявен капацитет на устройствата?

– О: Тази разлика може да се обясни с различните методи за изчисляване на капацитета.
Производителите на твърди дискове изчисляват по десетичната система, докато операционната система изчислява в двоичната система.
Exampдесетичен:
1TB = 1000GB
1GB = 1000MB = 1 000 000KB = 1 000 000 000 байта
Exampbinary:
1GB = 1024MB = 1 048 576KB = 1 073 741 824 байта
В резултат на това в Windows се появява 1TB (десетичен) твърд диск, който има само 931GB (двоичен).

В: Мога ли да използвам устройството си за копиране на операционна система от един компютър на друг?

– О: Не, трябва да следвате инструкциите на доставчика на операционната система за инсталиране. Просто копие не работи.

Отстраняване на проблеми

Компютърът ми изобщо не разпознава дисковото устройство.

– Уверете се, че всичките ви връзки са защитени.
– Ако вашето устройство е свързано чрез USB хъб, уверете се, че има собствено захранване.
– Ако използвате допълнителна карта, уверете се, че работи правилно и актуализирайте софтуера/фърмуера.

Опасно ли е, ако устройството се чувства топло, докато работи?

– О: Това е нормално и следователно не е опасно.

Устройството ми дава „Устройството не може да се стартира“.

– О: Две възможни причини. Това е или проблем със захранването и трябва да проверите връзките, или устройството има повреда и изисква сервиз.

Не виждам устройството си в „Моят компютър“, но се появява в диспечера на устройствата.

– A: Следвайте тези инструкции:
1. Щракнете с десния бутон върху „Моят компютър“.
2. Изберете „Управление“ в изскачащото меню.
3. Изберете „Управление на дискове“.
Трябва да видите списък с наличните устройства за съхранение.
4. Проверете дали вашето устройство е в списъка.
5. Щракнете с десния бутон върху дясното поле и изберете „Изтриване на дял“ в изскачащото меню.
6. Щракнете с десния бутон върху полето и изберете „Създаване на нов дял“ в изскачащото меню.
7. След това изберете „Основен дял“ в прозореца на съветника за дялове. Щракнете върху следващия.
8. Ще се покаже буква на устройството, която можете да промените. Щракнете върху следващия.
9. Потвърдете, за да форматирате устройството.
ЗАБЕЛЕЖКА: Когато форматирате устройството, всички данни на него ще бъдат изтрити.

Докато се опитвам да форматирам устройството, получавам съобщението „Не мога да завърша формуляра в“.

– A: Това може да бъде причинено от форматиране на устройството с FAT file система. Опитайте „NTFS“ file система. Това трябва да реши проблема.

Поддръжка на TOSHIBA

Нужда от помощ?
Моля, свържете се със страницата за поддръжка на твърдия диск и продуктите за съхранение на TOSHIBA: www.toshiba-storage.com/support
За претенции за гаранция, моля, проверете: www.toshiba-storage.com/warranty-claims

Нормативни декларации
Съответствие на CE
CE СИМВОЛТози продукт е маркиран СЕ в съответствие с изискванията на приложимите директиви на ЕС. Отговорност за маркировката CE е Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Дюселдорф, Германия.
Съответствие с UKCA
икона uk ca Този продукт е маркиран UKCA в съответствие с изискванията на приложимите стандарти на Обединеното кралство. Отговорен за маркирането в Обединеното кралство е Toshiba Electronics Europe GmbH – клон в Обединеното кралство, 1 Princes Road, KT13 9TU Weybridge Surrey, UK.

Работна среда
Електромагнитното съответствие (EMC) на този продукт е проверено обикновено за тази продуктова категория за така наречената жилищна, търговска и лека промишлена среда. Всяка друга работна среда не е проверена от Toshiba и използването на този продукт в тези работни среди може да е ограничено или не може да бъде препоръчано. Възможните последици от употребата на този продукт в непроверени работни среди могат да бъдат:
Смущения на други продукти или на този продукт в близката околност с временно неизправност или загуба/повреждане на данни като резултат. Прample на непроверени работни среди и свързани съвети:

 • Индустриална среда (напр. Където се използва основно трифазна мрежа 3V): Опасност от смущения на този продукт поради възможни силни електромагнитни полета, особено в близост до големи машини или силови агрегати.
 • Медицинска среда: Съответствието с Директивата за медицински продукти не е проверено от Toshiba, поради което този продукт не може да се използва като медицински продукт без допълнителна проверка. Използването в обичайни офисни среди, например в болници, не би трябвало да е проблем, ако няма ограничения от отговорната администрация.
 • Автомобилна среда: Моля, потърсете инструкциите на собственика на свързаното превозно средство за съвети относно използването на този продукт (категория).
 • Авиационна среда: Моля, следвайте инструкциите на летателния персонал относно ограниченията за използване.

Допълнителни среди, които не са свързани с EMC

 • Външна употреба: Като типично домашно/офисно оборудване този продукт няма специална устойчивост срещу проникване на влага и не е силно защитен от удари.
 • Експлозивна атмосфера: Използването на този продукт в такава специална работна среда (Ex) не е разрешено.

Следната информация е валидна само за държави-членки на ЕС:
REACH - Декларация за съответствие
Toshiba ще изпълни всички изисквания на REACH (Регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали) и се ангажира да предоставя на клиентите информация за химичните вещества в нашите продукти съгласно регламента REACH.

Haier HWO60S4LMB2 60см стенна фурна - икона 11

Изхвърляне на продукти
Използването на символа показва, че този продукт не може да бъде третиран като битови отпадъци. Като се уверите, че този продукт се изхвърля правилно, ще помогнете за предотвратяване на потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които иначе биха могли да бъдат причинени от неподходящо боравене с този продукт. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния градски офис, службата за битови отпадъци или магазина, от който сте закупили продукта.
Следната информация е валидна само за Турция:
Съответства на разпоредбите на AEEE.

Бележки

© 2022 TOSHIBA Electronics Europe GmbH. Всички права запазени.
TOSHIBA си запазва правото да прави технически промени. TOSHIBA не поема отговорност за щети, възникнали пряко или косвено от грешки, пропуски или несъответствия между този продукт и документацията. Името на Toshiba и неговите лога са регистрирани търговски марки на Toshiba.
macOS е търговска марка на Apple Inc.
Други имена на компании, имена на продукти и имена на услуги може да са търговски марки на съответните им компании.
Продуктовите спецификации, конфигурации, цветове, компоненти и услуги подлежат на промяна без предизвестие.
Един терабайт (TB) означава един трилион байта. Общият наличен капацитет ще варира в зависимост от работната среда и вашите резултати и капацитет за съхранение ще варират съответно. Компютърна операционна система обаче отчита капацитет за съхранение, като използва степени на 2 за дефиницията на 1TB =240 = 1 099 511 627 776 байта и следователно показва по-малък капацитет за съхранение.
ЗАБЕЛЕЖКА

 • Когато използвате този продукт, използвайте предоставения USB кабел, за да го свържете директно към USB порта.
 • Ако през USB порта не се доставя достатъчно захранване, продуктът няма да функционира.
 • В зависимост от спецификациите на устройството, към което се свързвате, скоростта на трансфер може да бъде тази на USB 2.0.
  За подробности вижте ръководството на устройството, към което се свързвате.
 • Като предпазна мярка срещу загуба на данни, съхранявани на този продукт, не забравяйте да архивирате редовно възможно най-много данни на друго устройство за съхранение.

Авторско право 2022 Toshiba Electronics Europe GmbH. Продуктовите спецификации подлежат на промяна без предупреждение. Спецификациите и цветовете на дизайна на продукта подлежат на промяна без предупреждение и може да се различават от показаните. Един милиард байта, достъпният капацитет може да е по-малък и действителният капацитет зависи от работната среда и форматирането.
Изключени грешки и пропуски.

Лого на TOSHIBA

Toshiba Electronics Europe GmbH
Hansaallee 181
40549 Дюселдорф, Германия
Допълнителна информация
toshiba-storage.com

Документи / Ресурси

Преносим външен твърд диск TOSHIBA Canvio Basics [pdf] Ръководство на потребителя
Преносим външен твърд диск Canvio Basics, външен твърд диск Canvio Basics, преносим външен твърд диск, външен твърд диск, преносим твърд диск, твърд диск

Препратки

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани *