wellneo EH-0002 VITAHAND Релаксирайте и облекчете прекомерно използваните мускули на ръцете 

ВЪВЕДЕНИЕ

Ръководство за потребителя Моля, прочетете внимателно това ръководство и го запазете за бъдещи справки.
Предупреждения

 1. Това не е медицинско изделие. Винаги трябва да търсите съвет от лекар или друг квалифициран доставчик на здравни услуги, преди да започнете каквато и да е програма за упражнения или диета. Нищо от съдържащото се не трябва да се счита за медицински съвет, диагноза или лечение.
 2. Това устройство може да се използва от деца на възраст над 8 години, както и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, ако са под наблюдение или са инструктирани относно използването на устройството по безопасен начин и разберете свързаните с това опасности. Децата не трябва да играят с устройството. Почистването и потребителската поддръжка не трябва да се извършват от деца, освен ако не са на възраст над 8 години и са под надзор.
 3. Съхранявайте устройството и неговия кабел далеч от обсега на деца под 8 години. 4
 4. Това устройство не е играчка. Необходимо е внимателно наблюдение, когато този уред се използва от, върху или близо до деца или хора с увреждания.
 5. Консултирайте се с Вашия лекар, преди да използвате този продукт, ако сте бременна, имате сърдечен пейсмейкър, имплант или друга помощ, страдате от диабет, имате нарушение на кръвообращението или някакви притеснения относно вашето здраве
 6. Не използвайте, ако имате кожни заболявания или отворени рани.
 7. Не използвайте върху подути или възпалени места.
 8. Не използвайте в леглото, докато лежите, докато спите или докато работите и/или шофирате в превозно средство.
 9. Незабавно прекратете употребата, ако почувствате дискомфорт или болка.
 10. Не работете там, където се използват аерозолни (спрей) продукти или където се прилага кислород.
 11. Преди употреба поставете продукта върху твърда, равна, стабилна и суха повърхност.
 12. Това устройство е предназначено само за домашна и суха употреба.
 13. Никога не оставяйте продукта без надзор, особено ако има деца. 1
 14. Не използвайте в близост до открит пламък.
 15. Никога не покривайте продукта, докато работи.
 16. Масажорът ще се изключи автоматично след 15 минути. Моля, починете уреда за 15 минути, преди да го използвате отново.
 17. Включете само захранване, което съответства на номиналното на устройството. В случай на неправилно използване на захранването или може да възникне повреда на устройството.
 18. Изключете от захранването след пълно зареждане или преди употреба.
 19. Това устройство никога не трябва да работи празно, защото подобно действие може да доведе до повреда на уреда и/или нараняване на потребителя.
 20. Ако уредът не работи както трябва, получил е остър удар, бил е изпуснат, повреден, оставен на открито или паднал във вода, не го използвайте.
 21. Моля, оставете устройството и/или стайната температура постепенно да се аклиматизират към предпочитаната от вас температура.
 22. Избягвайте контакт на устройството с вода, високи температури и/или пряка слънчева светлина.
 23. Винаги поддържайте машината чиста; не нанасяйте лосиони, кремове и др. върху кожата си преди или по време на употреба.
 24. Не се опитвайте да модифицирате или ремонтирате сами и се уверете, че всеки ремонт се извършва само от вас и се уверете, че всеки ремонт се извършва само от 2
 25. Това устройство не е предназначено да се управлява чрез външен таймер или отделна система за дистанционно управление.
 26. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде сменен незабавно само от упълномощено и квалифицирано лице.
 27. Никога не използвайте зарядното устройство с друго устройство и не се опитвайте да зареждате този продукт с друго зарядно устройство.
 28. Съхранявайте на безопасно място за съхранение, недостъпно за деца.
 29. В случай на неизправност и/или повреда не се опитвайте да ремонтирате сами и се уверете, че продуктът е правилно изхвърлен в съответствие с местните закони.
 30. Не съхранявайте устройството с батерии на много топли места, тъй като това може да доведе до намалена производителност на батерията и/или изтичане на батерията. Киселината и изтичането на батерията могат да причинят нараняване и/или повреда на продукта и/или околното имущество. Ако възникне изтичане на батерията, старателно измийте засегнатата кожа, като се уверите, че киселината на батерията не попада в очите, ушите, носа и устата. Незабавно изперете всички дрехи или други повърхности, които са влезли в контакт с изтекла киселина от батерията.
 31. Моля, вижте параграфите по-долу относно подробности относно почистването, работното време и настройките.
 32. Не може да се поема отговорност за каквито и да е щети, причинени от неспазване на тези инструкции или каквато и да е друга неправилна употреба или неправилно боравене.

ЗА ПРОДУКТА

Wellneo® VitaHand е безжичен масажор, предназначен да спомага за успокояване на възпалени, схванати мускули в областта на ръката при продължителна работа с клавиатура, компютърна мишка и в други ситуации със свито положение на ръцете. Включва масаж на пръстите, дланите и областта на китките, където се използва нежен натиск (въздушна компресия), топлина и вибрация с 6 масажни програми и 6 нива на интензивност за персонализирана поддръжка и облекчение.

ЧАСТИ

(вижте СНИМКИ, Снимка 1)

 1. Ръчен масажор с камера за масаж
 2. Контролен панел
 3. Контакт
 4. Захранващ кабел
 5. Ръкавица

КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ

(вижте СНИМКИ, Снимка 2)

 1. Бутон за интензитет: натиснете, за да изберете ниво на интензитет (1-6, по подразбиране е 3).
 2. Бутон за захранване: натиснете, за да включите/изключите устройството.
 3. Програмен бутон: натиснете, за да изберете програмата (1-6, по подразбиране е 1).
 4. Бутон за вибрация: натиснете, за да изберете импулсна, непрекъсната или без вибрация.
 5. Бутон за нагряване: натиснете бутона за нагряване, за да включите/изключите функцията за нагряване. Загряването на устройството ще отнеме около 5-7 минути.

ПРЕДИ ИЗПОЛЗВАНЕ

 1. Заредете напълно устройството си до 4 часа, преди да го използвате за първи път, като поставите предоставения захранващ кабел в устройството в единия край и в зарядното устройство (не е предоставено)
  или друг съответен източник на захранване от другия край
 2. Индикаторът над бутона за захранване ще мига по време на зареждане. Когато батерията е напълно заредена, индикаторът ще изгасне със звук от три звукови сигнала.
 3. Изключете устройството от захранването, когато е напълно заредено и го поставете върху стабилна, суха, твърда и нехлъзгава повърхност.

ИЗПОЛЗВАНЕ

 1. Уверете се, че устройството е напълно заредено и изключено.
 2. Винаги мийте ръцете си преди да използвате устройството, за да поддържате масажната камера чиста. Можете също така да използвате включената ръкавица, която може да се пере. 3
 3. Поставете ръка с дланта надолу в камерата за масаж.
 4. Уверете се, че вкарвате само голата си ръка и китката в устройството. Уверете се, че ръкавът на ризата ви е навит и отдалечен.
 5. Не носете бижута, докато използвате устройството.
 6. Не махайте ръката си от устройството по време на работа. Винаги първо изключвайте захранването (като натиснете бутона за захранване) и изчакайте въздушното налягане да се освободи напълно.
  В противен случай устройството може да се повреди.
 7. Ако имате чувствителни ръце, препоръчваме ви да използвате най-ниското ниво на интензивност (1), за да избегнете дискомфорт или да използвате ръкавици.
 8. Използването на въздух на устройството води до мрежа от трапчинки по ръката ви. Това е нормално; трапчинките ще изчезнат след около 30 минути.
 9. Стандартното време за масаж е 15 минути. Не го използвайте непрекъснато повече от 30 минути.

ЗАБЕЛЕЖКА: Уверете се, че сте свалили всякакви бижута, включително гривни и пръстени, преди да използвате устройството, и ръцете ви трябва да са чисти и сухи.

 1. Пъхнете ръката си в камерата за масаж, достатъчно дълбоко, за да почувствате, че я позиционирате върху „възглавничка“ за длан (допустимо е пръстите да стърчат през нея).
 2. Натиснете бутона за захранване на контролния панел, за да включите устройството. След като устройството се включи, индикаторът над бутона за захранване ще се включи.
 3. Натиснете бутона Mode, за да изберете една от програмите за масаж (1-6), представени от светлинен индикатор. Всяка програма за масаж има различен масажен модел, като се набляга на
  акупресурни точки в различен ред. Програмата по подразбиране е 1.
  ЗАБЕЛЕЖКА: Ако в програма 6 бутонът се натисне още веднъж, устройството ще се изключи. За да продължите, просто натиснете бутона на програмата отново и изберете предпочитаната от вас програма.
 4. Натиснете бутона за интензивност, за да изберете една интензивност на масажа (1-6), представена от светлинен индикатор. Интензитетът по подразбиране е 3.
 5. Натиснете бутона Вибрация, за да включите пулсовата вибрация. Натиснете отново бутона Вибрация, за да превключите на непрекъсната вибрация. Натиснете трети път, за да ИЗКЛЮЧИТЕ функцията за вибрация.
 6. Натиснете бутона Heat, за да включите/изключите функцията Heat. ЗАБЕЛЕЖКА: Когато функцията за нагряване е включена, на уреда ще са необходими около 5 – 7 минути, за да загрее.
 7. Натиснете бутона за захранване, за да изключите устройството по всяко време. Винаги изключвайте уреда след всяка употреба.
  ЗАБЕЛЕЖКИ: Устройството ще се изключи автоматично след 15 минути употреба. Натиснете отново бутона за захранване, ако искате да продължите да използвате устройството. Когато зарядът на батерията се изтощи, всички светлини на екрана ще се включат, ще мигнат три пъти и след това устройството ще се изключи автоматично. Заредете устройството, преди да опитате да го използвате отново. Средното работно време варира в зависимост от използваните настройки (топлина, вибрация, нисък/висок интензитет и т.н.), но трябва да бъде между 2-4 часа след пълно зареждане.

ПОДДРЪЖКА И СЪХРАНЕНИЕ

 1. Изключете устройството от контакта и го оставете да се охлади преди почистване.
 2. Почиствайте само с мек, леко damp кърпа.
 3. Не позволявайте вода или каквато и да е друга течност да навлезе вътре в устройството. Устройството не е водоустойчиво. Пазете от течности и не потапяйте във вода.
 4. Съхранявайте уреда на сухо и хладно място без пряка слънчева светлина. Избягвайте контакт с остри ръбове или заострени предмети, които могат да порежат или пробият повърхността.

РЪКОВОДСТВО ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

ПРОБЛЕМ ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА ВЪЗМОЖНО РЕШЕНИЕ
Устройството не работи Устройството е включено към захранването или не е включено. Изключете устройството от захранването и натиснете бутона за захранване, за да го включите.
Батерията е ниска. Презаредете устройството.
Устройството внезапно спря да работи Устройството се изключва автоматично след 15 минути употреба или поради прегряване. Изчакайте 15 минути, преди да включите отново устройството, като натиснете бутона за захранване.
Слаба топлина или слабо въздушно налягане Батерията е ниска. Презаредете устройството.
Ръката не е поставена правилно в масажната камера. Регулирайте ръката си, докато усетите налягането на въздуха.
Масажът е твърде интензивен. Нивото на интензитет е зададено твърде високо. Използвайте най-ниското ниво на интензивност, като 1 е най-слабото
Ръката не е правилно поставена в масажната камера. Регулирайте ръката си, докато намерите идеалното място.
Чува се слаб звук при използване на масажор Масажорът използва въздушна компресия или вибрация. Това е нормален звук, издаван от двигателя или помпата.
Трапчинки по ръцете след масаж Торбичките с въздушна компресия са предназначени така за по-добър масажен ефект. Това е нормално. Трапчинките ще изчезнат след около 30 минути.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Продуктът трябва да се съхранява сух и да не се излага на пряка слънчева светлина по време на транспортиране и/или съхранение. Работна температура и влажност: -10 60 °C, 15-90 % RH Температура и влажност на съхранение: -10 60 °C, до 90 % RH Срок на експлоатация: 1 година

 • Име на продукта: WELLNEO VITAHAND/ Модел №: EH-0002 / ID: 110074719
 • Voltage: USB порт: 5 V DC, USB презареждаем
 • Тип батерия: вградена Li-ION Модел №: GLE 18650; 3,6 V; 2500 mAh; 9,00 Wh
 • Страна на произход: КНР
 • Собственик на търговска марка/Вносител в ЕС/ Дистрибутор: Top Shop International SA, Via al Mulino 22, 6814 Cadempino, Швейцария
 • Дата на производство и партиден номер може да се намери на продукта


WELLNEO е регистрирана търговска марка на Top Shop International SA

Обяснение на маркировката

Тази маркировка показва, че този продукт не трябва да се изхвърля с други битови отпадъци в целия ЕС. За предотвратяване на възможна вреда за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци; рециклирайте го отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на материалните ресурси. За да върнете вашето използвано устройство, моля, използвайте системите за връщане и събиране или се свържете с търговеца, откъдето е закупен продуктът. Те могат да приемат този продукт за безопасно за околната среда рециклиране.

Декларация на производителя, че продуктът отговаря на изискванията на приложимите директиви на ЕС

Съответствие с техническите регламенти на Евразийския икономически съюз (ЕАЕС) (Русия, Казахстан, Армения, Киргизстан и Беларус

© 2021 TOP SHOP INTERNATIONAL SA. Всички права запазени.
UM-WE-110074719-VB-2112

Документи / Ресурси

wellneo EH-0002 VITAHAND Релаксирайте и облекчете прекомерно използваните мускули на ръцете [pdf] Ръководство на потребителя
EH-0002 VITAHAND Отпуснете и облекчете прекомерно употребяваните мускули на ръцете, VITAHAND, VITAHAND Прекомерно употребявани мускули на ръцете, релаксирайте и облекчете прекомерно употребяваните мускули на ръцете, прекомерно употребяваните мускули на ръцете, прекомерно употребяваните мускули, мускулите на ръцете, EH-0002

Препратки

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани *