XTREME - Лого

mini WIReLess BUDS
ИСТИНСКИ БЕЗЖИЧНИ АРФОНИ
С КАРЕ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ

XTREME XBE9 0134 BLX True Wireless Earphone with Charging Case - Cover

MANUAL
X8E9-0134-BLK
855.999.8041 I WWW.XTREMECABLES.COM

CHARGING YOUR MINI WIRELESS BUDS

The earphones and charging case have buiti-in rechargeable batteries. For optimal performance charge the batteries for 1 hour before use

To charge the case:
Connect the charging cable to the charging case and to a powered USB charging adapter or other USB charging source. The case’s blue charging indicators will flash during case charging. The case is fully charged when the all 4 blue charging indicators are illuminated.

To charge the earphones:
Place the earphones in the charging case and close the lid While charging the earphones will illuminate red and the cases blue indicators will illuminate. When fully charged the indicators will turn off. Once fully charged the earphones can play for up to 3 hours, or can remain in standby for up to 150 hours. A fully charged case should charge the earphones up to 3 times.

ВКЛЮЧВАНЕ

Remove the earphones from the case. The earphones will normally be powered on when they are removed from the charging case. If the earphones are powered off, touch the left and right earphone’s touch controls for 3 seconds to power them on. To power of I, touch the left and right earphone’s touch controls for 3 seconds. When the earphones are paired, powering off one earphone will power the other one off automatically

ПОДКЛЮЧВАНЕ

 1. Remove the earphones from the charging case
 2. They will automatically pair to each other and go into pairing mode to connect to your device.
 3. Enable Bluetooth on your phone or other Bluetooth device that you wish to pair to
 4. Select ‘Xtreme X8E9-0134-BLK’ from the list of available devices to pair and connect

If the earphones do not automatically pair, press the touch controls on both of the earphones at the same time for 3 seconds
For best results during pairing, ensure that the earphones are unobstructed and in close proximity to the device you are tying to connect to. The earphones will be automatically paired after the first successful pairing to your Bluetooth device

ОТГОВАРЯНЕ НА ОБАЖДАНЕ
Press the right or tell earphones touch controls once to answer a call

CALL HANG-UP
Press the right or lel t earphones touch controls once during a call to hang up

ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПОЗВАНЕ
Press the right or tell earphone’s touch controls for 2 seconds to reject a cad.

ОБРАТНО ОБРАТНО
Touch the left or right earphones touch control pad twice to call back the most recent call.

НИСКА БАТЕРИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
When the earphone battery levet is low, the low battery tone will be played every 30 seconds until the earphone powers off.

TO CONTROL THE VOLUME
Use the music player device adjust the sound volume level.

Съвети:

 • When you put the earphones in your ears, rotate them for the best secure fit.
 • To avoid subjecting the ears to excessive volume, be careful to adjusting the volume to the proper level.
 • Do not use in high-traffic area or environments where accidents could occur because of inattention of stowed reaction.
 • Note that Bluetooth earphone signal can be degraded by interference of obstacles between the earphones and the Bluetooth device, by Wi-Fi or other high frequency signals, or if the product is brought out of range of the Bluetooth device.
 • To ensure battery life do not store the case and earphones in an uncharged state far a length of time.
 • Не използвайте абразивни почистващи разтворители за почистване на уреда.

THIS ITEM CONTAINS A NON-REPLACEABLE BATTERY. WHEN THE BATTERY IS DEPLETED, PLEASE FOLLOW YOUR LOCAL OR STATE GOVERNMENT’S GUIDELINES FOR DISPOSAL.

ВНИМАНИЕ:

 • Read all the instructions before using the product, and use the procuct as intended
 • Keep close supervision of this product it being used around children.
 • Не излагайте на дъжд или влага и използвайте в близост до вода, като плувни басейни, вани или мивки.
 • Do not expose to heat sources, the sun, or leave In a hot vehicle. Exposure to hre or temperature above 212°F could cause an explosion.
 • Do not dissemble, modify, or try to use for a non-intended purpose, and do not use d damaged or modified. Never insert objects other than the specified cables into the product.
 • Изключете USB кабела, след като продуктът е напълно зареден.
 • Do not operate if damaged

ВНИМАНИЕ: Промени или модификации на това устройство, които не са изрично одобрени от страната, отговорна за съответствието, могат да анулират правото на потребителя да работи с оборудването
ЗАБЕЛЕЖКА: Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрово устройство от клас B, съгласно част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигурят разумна защита срещу вредни смущения в жилищна инсталация. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и, ако не е инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения в радиокомуникациите. Въпреки това, няма гаранция, че няма да възникнат смущения при конкретна инсталация. Ако това оборудване причинява вредни смущения на радио или телевизионно приемане, което може да се определи чрез изключване и включване на оборудването, потребителят се насърчава да опита да коригира смущенията чрез една или повече от следните мерки

 • Преориентирайте или преместете приемната антена
 • Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.
 • Свържете оборудването към контакт във верига, различна от тази, към която е свързан приемникът.
 • Консултирайте се с дилъра или опитен радио / телевизионен техник за помощ

The illustrated products, specifications, and operation my differ from those supplied

ГАРАНЦИЯ ЗА ЕДНА ГОДИНА

Xtreme warrants its products fur one year against defects in manufacturing under regular consumer use with original receipt of retail purchase. We believe in our products and want to provide you with a replacement, if needed, but we have to know about the problem while the product is still under warranty. If you discover a defect covered by this warranty, please contact us about receiving a replacement. In order to use the products warranty the customer must provide proof of the retailers receipt.
*Any customers outside of the U.S. will he responsible for shipping and handling charges if a replacement is required that is not due to a manufacturing defect. If there is not a manufacturing defect, shipping and handling will be applied.
Гаранцията на Xtreme е ограничена само до нашите продукти. Нашата гаранция не покрива разходите за подмяна или ремонт на аксесоари, електронни устройства или лични вещи на трети страни.
За инструкции как да получите гаранционно обслужване за вашия продукт, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти: customerservice@xtremecables.com.
Съдържанието подлежи на промяна без предизвестие. Някои съдържание може да се различава от това как продуктът работи с вашето конкретно устройство.

КАКВО ИМА ВЪТРЕ

Мини безжични слушалки
Зарядно дело
Micro USB кабел за зареждане
Указания

СПЕЦИФИКАЦИИ
Sensitivity: 120+/-5dB.
Earphone battery: 35rnAh
Батерия за зареждане: 300 mAh
Case charging time: 1 hour (with 5V, 0.5A charger)
Earphone charge time. 1 hour approx.
Music play time: 3 hours at approx. at 70% volume
Calling time: 2 hours approx.
Music play time: 3 hours approx.

Това устройство отговаря на част 15 от правилата на FCC. Експлоатацията е предмет на следните две условия:

 1. Това устройство може да не причинява вредни смущения и
 2. това устройство трябва да приема всякакви получени смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа.

Декларация за излагане на радиация на FCC:
Това оборудване отговаря на ограниченията на FCC за излагане на радиация, определени за неконтролирана среда.

Документи / Ресурси

XTREME XBE9-0134-BLX True Wireless Earphone with Charging Case [pdf] Ръководство на потребителя
TWS046, 2AS7V-TWS046, 2AS7VTWS046, XBE9-0134-BLX True Wireless Earphone with Charging Case, XBE9-0134-BLX, True Wireless Earphone with Charging Case, Charging Case, Case, True Wireless Earphone, Wireless Earphone, Earphone

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани *