ZGCine

ZGCINE 2.4G безжичен микрофон

ZGCINE-2.4G-Безжичен-микрофон

Важна информация за безопасност:

 • Не използвайте, излагайте и не съхранявайте в условия на прекомерна топлина или прекомерна влажност.
 • Когато използвате този продукт, нормално е да се затопли.
 • ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да предотвратите възможни повреди от корозия, не използвайте и не съхранявайте в места с или близо до корозионен химикал.
 • Моля, проверете продукта от оторизиран или агент, ако продуктът ви има проблем. Разглобяването на това устройство ще анулира всички гаранции. Не отваряйте и не се опитвайте да ремонтирате сами. Разглобяването може да го повреди или да причини нараняване и да анулира всички гаранции.
 • Моля, работете в пълно съответствие със съответните стандарти за работа. Моля, имайте предвид, че тази гаранция не важи за ремонти, произтичащи от неизправност, въпреки че можете да поискате такива ремонти.
 • Инструкциите и информацията в това ръководство за продукта се основават на задълбочено контролирано фирмено тестване
  процедури. Дизайнът на продукта ще подлежи на промяна без предизвестие.

Списък с артикулиZGCINE-2.4G-Безжичен-Микрофон-1

Продукт view

предавателZGCINE-2.4G-Безжичен-Микрофон-2

 1. Аудио вход пристанище
 2. Вграден микрофон
 3. USB-C порт за зареждане
 4. Индикатор за състоянието
 5. Бутон за захранване: натиснете продължително 2 секунди, за да го включите и изключите
 6. Кратко натискане: включване/изключване на звука
 7. Бутон за сдвояване

ПриемникZGCINE-2.4G-Безжичен-Микрофон-3

 1. Аудио изходен порт: наблюдение на слушалки
 2. Изход за запис: Свържете се към записващото устройство с помощта на аудио кабел
 3. USB-C порт за зареждане
 4. Индикатор за състоянието
 5. Бутон за захранване: натиснете продължително 2 секунди, за да го включите и изключите; Кратко натискане: включване/изключване на звука
 6. Бутон за увеличаване на звука
 7. Бутон за намаляване на силата на звука

Ръководство за работа

Натиснете продължително бутона за захранване на предавателя и приемника за 2 секунди, за да го включите Ако предавателят и приемникът са свързани правилно, индикаторите за състоянието стават сини.ZGCINE-2.4G-Безжичен-Микрофон-4

Ако предавателят и приемникът не са свързани правилно, индикаторите за състоянието мигат в синьо.ZGCINE-2.4G-Безжичен-Микрофон-5

Процес на сдвояване:
Натиснете и задръжте бутона за захранване на предавателя и приемника, когато са изключени, след което индикаторът за състоянието ще светне и ще мига в червено и синьо последователно. Когато синята светлина винаги свети, предавателят и приемникът са успешно сдвоени.
Ако има някакви смущения при използване, щракнете двукратно върху бутона за сдвояване на предавателя, за да изберете отново канала на сигнала.

Индикаторите за състоянието мигат в червеноZGCINE-2.4G-Безжичен-Микрофон-6

Индикаторът за състоянието мига в червено, показва състояние на ниска мощност, t се изключва автоматично след 10 минути. Индикаторът за състоянието винаги е червен по време на зареждане.

Работа на предавателя:

Предавателят може да използва вграден микрофон или външен микрофон за запис, както следва:ZGCINE-2.4G-Безжичен-Микрофон-7

Когато използвате външен микрофон, включете външния микрофон към аудиото на предавателяZGCINE-2.4G-Безжичен-Микрофон-8

закрепете задната част на предавателя върху дрехите сиZGCINE-2.4G-Безжичен-Микрофон-9

Работа на приемника:

Както по-долу:ZGCINE-2.4G-Безжичен-Микрофон-10

Приемникът се използва на камератаZGCINE-2.4G-Безжичен-Микрофон-10

Приемникът се използва на смартфона ЗАБЕЛЕЖКА: USB-C аудио адаптер и Lightning аудио адаптер не са включени.

Капацитет на батерията: Натиснете кратко бутона за захранване, когато предавателят и приемникът са изключени, броят на миганията на червената светлина на индикатора за състоянието представлява процентаtagд на батерията

ХарактеристикиZGCINE-2.4G-Безжичен-Микрофон-12

Това устройство отговаря на част 15 от правилата на FCC. Работата е подчинена на следните две условия: (1) това устройство не може да причинява вредни смущения и (2) това устройство трябва да приема всякакви получени смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа
ЗАБЕЛЕЖКА: Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрово устройство от клас B, в съответствие с част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигурят разумна защита срещу вредни смущения в жилищна инсталация. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и ако не бъде инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения в радиокомуникациите. Няма обаче гаранция, че смущения няма да възникнат при определена инсталация. Ако това оборудване причинява вредни смущения на радио или телевизионно приемане, което може да се определи чрез изключване и включване на оборудването, потребителят се насърчава да се опита да коригира смущенията чрез една или повече от следните мерки:

 • Преориентирайте или преместете приемната антена.
 • Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.
 • Свържете оборудването към контакт във верига, различна от тази, към която е свързан приемникът.
 • Обърнете се към дилъра или към опитен радио / телевизионен техник за помощ.

Внимание: промени или модификации, които не са изрично одобрени от страната, отговорна за съответствието, могат да анулират правото на потребителя да работи с оборудването

Документи / Ресурси

ZGCINE 2.4G безжичен микрофон [pdf] Ръководство на потребителя
ZGCINE, 2AWFL-ZGCINE, 2AWFLZGCINE, 2.4G безжичен микрофон, 2.4G, безжичен микрофон

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани *